top of page

MINI CUPCAKES

Mini Lego Blox.jpeg

$22

Mini Lego Blox

Mini%20Unicorn%20Horn_edited.jpg

$28

Mini Unicorn Horn

Mini%20Gummy%20Bear_edited.jpg

$22

Mini Gummy Bear

Mini%20Cupcake_edited.jpg

$22

Mini Cupcake

Mini Balloons.jpeg

$22

Mini Balloons

Mini Classic Pastel Flower.jpeg

$22

Mini Classic Pastel Flower

Think%20Pink_edited.jpg

$22

Think Pink

Mini%20Red%20Velvet%20Dozen_edited.jpg

$24

Mini Red Velvet Dozen

Graduation - Red, Black, White.jpg

$28

Graduation  Mini Dozen

bottom of page